PHOTO GALLERY  |   ΝΕΑ  |   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |   ENGLISH

Λιμάνι

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
2.377.510,20 €
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
 
Μανώλης Τσαλικίδης:
«Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών ένας μεγάλος στόχος επιτυγχάνεται.
Για πρώτη φορά είμαστε σίγουροι ότι το λιμάνι θα κατασκευαστεί. 
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Νομάρχη Αν. Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή για την πολύπλευρή συμπαράσταση του αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου».
 
 
Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αλιευτικού καταφυγίου στην Παλαιά Φώκαια αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια πάγιο αίτημα τόσο των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων όσο και όλων αυτών που επιθυμούν να προσεγγίζουν την Παλαιά Φώκαια από την θάλασσα, αφού το υπάρχον λιμάνι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και χωρητικότητας.
Την τετραετία 2007-2010 η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας πέτυχε με συντονισμένες προσπάθειες να ξεπεράσει χρονίζοντα εμπόδια και προβλήματα, να προχωρήσει στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και να εξασφαλίσει το σύνολο της χρηματοδότησης για τη οριστική μελέτη και κατασκευή του έργου.
Αποτέλεσμα των προσπαθειών της Κοινότητας ήταν η απόφαση 694/4-5-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία το έργο "Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας" εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αλιείας 2007-2013".
 
Το έργο θα κατασκευαστεί με τη συνεργασία της Νομαρχίας Αν. Αττικής, φορέας διαχείρισης θα είναι η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας ενώ η χρηματοδότηση περιλαμβάνει :
·         Εκπόνηση μελετών λιμενικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, αξιολόγηση 
          γεωτεχνικών και γεωτεχνική μελέτη.
·         Γεωτεχνικά (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές)
·         Επέκταση προσήνεμου μόλου κατά 99 μ.
·         Κατασκευή υπήνεμου μόλου μήκους 100 μ.
·         Κατασκευή μόλου με εσωτερικό κρηπίδωμα 114,35μ.
·         Κρηπιδώματα με τεχνητούς συμπαγείς ογκόλιθους μήκους 121,20μ.
·         Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης 33,07 στρ.
·         Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
·         Προμήθεια 2 φανών ναυσιπλοϊας.
 
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.
 
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. Μανώλης Θ. Τσαλικίδης αναφέρει χαρακτηριστικά : "Τη τελευταία τριετία εντείναμε τις προσπάθειές οι οποίες είχαν ξεκινήσει απο το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο υπό τον κ. Δ. Φιλίππου, αποσπάσαμε τις απαραίτητες αποφάσεις, χρηματοδοτήσαμε τις αναγκαίες μελέτες και σήμερα είμαστε υπερήφανοι να πούμε ότι επιτέλους εξασφαλίσαμε τη κατασκευή του έργου. 
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Νομάρχη Αν. Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή για την πολύπλευρή συμπαράσταση του αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του μεγάλου αυτού στόχου: τον γενικό Δ/ντή της Νομαρχίας κ. Γ. Καραμεσίνη, τους μηχανικούς της νομαρχίας και ιδιαίτερα την κα Φραγκάκη και βέβαια τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Διβάρη Ειδικό Γραμματέα και κ. Θεσσαλό τ. Ειδικό Γραμματέα".
 

 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
 
2007
Εμπόδιο για την έναρξη του έργου ήταν η μη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) στην οποία ανήκε το τμήμα του αιγιαλού που προορίζεται για την κατασκευή του νέου λιμανιού.
Η Κοινότητα προσπάθησε κατά τη διετία 2005-2006 να αποσπάσει την παραχώρηση της επίμαχης έκτασης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
 
Η κοινοτική αρχή και ο Πρόεδρος κ. Τσαλικίδης, από την αρχή του 2007 με επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες, με συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις με τη διοίκηση της ΕΤΑ, και ενεργοποιώντας τη Νομαρχία και τους Βουλευτές της Περιφέρειάς μας, κατάφεραν μέσα σε οκτώ μήνες να αποσπάσουν την παραχώρηση της επίμαχης έκτασης στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.
 
Συγκεκριμένα: με την υπ’ αριθμόν 270/30-8-07 απόφαση η Ε.Τ.Α. «εγκρίνει την παραχώρηση στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, της χρήσης μέρους του τμήματος του Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος, όπως σημειώνεται στο συνημμένο διάγραμμα και όπως έχει και βρίσκεται σήμερα, με σκοπό την υλοποίηση του έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου».
 
Στις 2 Νοεμβρίου 2007 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας κ. Τσαλικίδης βρέθηκε στο κτίριο της ΕΤΑ για να συνυπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Χάρη Κοκώση.
Τα βασικότερα σημεία της σύμβασης είναι:
  • Η έκταση παραχωρείται στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας για 50 χρόνια
  • Φορέας διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγίου ορίζεται η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας
 
2008
Στις 22 Απριλίου του 2008 με το υπ' αριθμό 36/22-4-2008 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΕΣΑΛ), εξασφαλίστηκε η έγκριση για τη χωριθέτηση του έργου
 
 
2009
Στη διάρκεια του 2009 εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες:
  1. Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 134/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και χρηματοδοτήθηκε απο την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.
  2. Ακτομηχανική, που ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε απο τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.